BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Grup şirketlerimizde bir bütün olarak Bilgi Güvenliği Politikamız;

  • Tüm yasa, mevzuat ve sözleşme gerekliliklerini yerine getirmeyi
  • Şirket bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,
  • Tabi olduğumuz yasa, mevzuat, sözleşme ve standartlara uygun bir şekilde ISO 27001 standardı çerçevesinde oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin işletilmesi ve sürdürülmesi için rol ve sorumlulukları belirlemeyi,
  • Bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik riskleri tespit ederek sistematik bir şekilde yönetmeyi,
  • Kurumun iş sürekliliğini sağlayarak ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini her daim karşılamayı,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynakları tahsis etmeyi,
  • Şirketin güvenilirliğini ve temsil ettiği imajı korumayı,
  • Yaşanacak olan güvenlik ihlallerini sistematik olarak yöneterek gerektiği durumlarda cezai yaptırımları işletmeyi,
  • Yönetim, politikanın duyurulmasını, erişilebilirliğini sağlamayı, kurum çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı taahhüt eder.

                      

                                                                                                Fatih ÖZBAĞRIAÇIK
                                                                                                                                Genel Müdür