KALİTE POLİTİKAMIZ

Grup şirketlerimizde bir bütün olarak Kalite Politikamız;

  • Kalite yönetim sistemimizin güncel yapımızı içerecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini, yaygınlaştırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve tüm taraflar için anlaşılır olmasını,
  • Kurumsal Performans ve Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi oluşturularak periyodik takibinin yapılmasını ve gerekli aksiyonların alınmasını,
  • Kurumsal hedeflere ulaşılmasını,
  • İş süreçlerimizin geliştirilip sürekli iyileştirilmesini,
  • Bireysel ve ekip çalışması eğitimleri verilerek çalışanlarımızın yetkinliğinin arttırılmasını,
  • Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamayı,
  • Kurumsal itibarımızı güçlendirmeyi ve şirket değerlerimizi yaşatmayı,
  • Tabi olduğumuz yasa, mevzuat, sözleşmelere ve standartlara uygun bir şekilde ISO 9001:2015 standardı çerçevesinde oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, taahhüt eder.
  • Politikanın duyurulmasını, erişilebilirliğini sağlamayı, şirket çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarının kalite farkındalığını arttırmayı taahhüt eder.

                        

                                                                                                Fatih ÖZBAĞRIAÇIK
                                                                                                                                Genel Müdür