KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

GRUP İÇİNDEKİ VERİ SORUMLUSU ŞİRKETLER

  REDİBEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. NGI BİLGİ

TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

RUNİBEX YAZILIM TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. RUNIBEX TECHNOLOGY

LTD Veri Sorumlusu Temsilcisi (Redibex Bilgi Teknolojileri A.Ş.)

Mersis 734184136400001 631067897800016 735092557600021 734184136400001
KEPAdresi redibex.bilgi@hs01.kep.tr ngi.bilgi@hs01.kep.tr
 e-posta info@runibex.com info@runibex.com info@runibex.com info@runibex.com
İnternet sitesi www.runibex.com/ www.runibex.com/ www.runibex.com/ www.runibex.com/
Adres Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Ata2/ATSH Sit. B2 Blok No:6/61-62, Ataşehir İstanbul

Runibex Technology Group (“RTG”) bünyesinde bulunan REDIBEX BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. – RUNIBEX YAZILIM TEKNOLOJİ Ltd. Şti. – NGI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ve RUNIBEX TECHNOLOGY LTD şirketlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde Kişisel Verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin İlgili Kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

Ayrıca www.runibex.com’da kullanılan çerez ve yazılım geliştirme kiti (SDK) hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikasında yer almakta olup internet sitesi aracılığıyla işlenen Kişisel Verilere bu Aydınlatma Metninde yer verilmiştir.

RTG tarafından işlenen işbu Aydınlatma Metninde yer alan Kişisel Veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla RTG tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri Sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

RTG olarak, KVKK 10’uncu maddesi uyarınca hazırlanmış olan ve RTG Kişisel Veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren Aydınlatma Metnini kamuoyunun ve İlgili Kişilerin bilgilerine sunarız;

Aydınlatma Metni yayınlandığı tarihi itibariyle geçerli olacak ve RTG tarafından gerek görüldüğünde değişiklik yapılabilecektir. Yapılacak değişiklikler www.runibex.com’da yayınlanacak ve geçerlilik kazanacaktır.

1- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER & İŞLEME AMAÇLARI & HUKUKİ SEBEPLERİ

1.1 MÜŞTERİLER

RTG tüzel kişi müşterilere hizmet vermekte olup, Müşteri kategorisinde tüzel kişi müşterilerin yetkilileri ve çalışanlarına ait verileri işleyebilecektir. Aşağıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, Kişisel Veriler detayları Açık Rıza Metninde belirtilen Açık Rızaya dayalı olarak işleyebilecektir. Anılan Kişisel Veriler, İlgili Kişinin talep ve başvuruları, kart vizit paylaşımı, e-postalar, yazılımlar, sözleşmeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/ elektronik diğer belgeler, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Alt Başlıklar ve Açıklamalar İşleme Amacı Hukuki sebep
Kimlik Ad, soyadı, Finans ve Muhasebe İşleri, İletişim Faaliyetleri, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması; İş Faaliyetleri; Mal/Hizmet Satış Süreçleri; Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetleri; Müşteri İlişkileri Yönetimi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçleri; Saklama ve Arşiv Faaliyetleri; Sözleşme ve Üyelik Süreçleri; Talep/ Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi *Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

*Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması,

*Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, faks numarası
Müşteri İşlem Fatura, senet/ çek/ talep/ sipariş/ ürün bilgisi Finans ve Muhasebe İşleri, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin; Saklama Faaliyetleri; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi *Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla için gerekli olması,

*Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

Finans bilgisi Banka hesap /IBAN, fatura Finans ve Muhasebe İşleri, İş Faaliyetleri, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
İşlem Güvenliği İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adresi bilgileri, kullanıcı adı, şifre ve parola bilgileri. İletişim Faaliyetleri; İş Sürekliliğinin Sağlanması; İş Faaliyetleri ; Mal/Hizmet Satış Süreçleri; Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetleri; Müşteri İlişkileri Yönetimi; Sözleşme ve Üyelik Süreçleri; Talep / Şikayetlerin Takibi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, * sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması
Görsel ve işitsel kayıtlar zoom, google meet vs İletişim Faaliyetleri, İş Faaliyetleri Mal/Hizmet Satış Süreçleri; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetleri; Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sözleşme Süreçleri; Talep/Şikayetlerin Takibi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Hukuki İşlem İhtarnameler, dava dosyası içindeki bilgiler, Adli Makamlar ile yazışma bilgileri, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Faaliyetleri, Talep/Şikayetlerin Takibi Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, *Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için zorunlu olması

1.2. TEDARİKÇİLER/İŞ ORTAKLARI/HİZMET SAĞLAYICILAR

RTG ürün/hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişi tedarikçiler/iş ortakları/hizmet sağlayıcılarına (tüzel kişilerin yetkilileri ve çalışanlarına ait veriler) ilişkin aşağıda belirtilen Kişisel Verileri işleyebilecektir. Aşağıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, Kişisel Veriler detayları Açık Rıza Metninde belirtilen Açık Rızaya dayalı olarak işleyebilecektir. Anılan Kişisel Veriler, İlgili Kişinin talep ve başvuruları, kart vizit paylaşımı, yüz yüze görüşmeler, e-postalar, yazılım programları, sözleşmeler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Alt Başlıklar ve Açıklamalar İşleme Amacı Hukuki sebep
Kimlik Ad, soyadı, TCKN, imza sirküleri, imza Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetleri, İş Sürekliliğinin Sağlanması; İş Faaliyetleri; Mal/Hizmet Satın Alma Süreçleri, Mal/ Hizmet Satış Süreçleri; Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetleri; Operasyonların Güvenliği, Müşteri İlişkileri Yönetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetleri; Sözleşme Süreçleri; Talep /Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Risk Yönetimi, *Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

*Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, *Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve *İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, faks numarası
İşlem bilgisi Fatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi, sipariş formu Finans ve Muhasebe İşleri, İş Faaliyetleri; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin; Saklama Faaliyetleri; Sözleşme süreçleri, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi *Kanunlarda açıkça öngörülmesi, *Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, *Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Finans bilgisi Banka hesap /IBAN, fatura Finans ve Muhasebe İşleri, İş Faaliyetleri, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
İşlem Güvenliği İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adresi bilgileri, şifre ve parola bilgileri. İletişim Faaliyetleri; İş Sürekliliğinin Sağlanması; İş Faaliyetleri; Mal/Hizmet Satış Süreçleri; Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetleri; Müşteri İlişkileri Yönetimi; Sözleşme Süreçleri; Talep / Şikayetlerin Takibi; *İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Görsel ve işitsel kayıtlar zoom, google meet vs İletişim Faaliyetleri, İş Faaliyetleri Mal/Hizmet Satış Süreçleri; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetleri; Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sözleşme Süreçleri; Talep/Şikayetlerin Takibi
Risk Yönetimi Ticari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler İş Faaliyetleri; Saklama Faaliyetlerinin; Risk Yönetimi Süreçlerinin; Sözleşme Süreçleri; Talep / Şikayetlerin Takibi; İç Denetim Faaliyetleri ; İstihbarat Faaliyetleri
Hukuki İşlem İhtarnameler, dava dosyası içindeki bilgiler, Adli Makamlar ile yazışma bilgileri, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Faaliyetleri, Talep/Şikayetlerin Takibi *Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, *Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için zorunlu olması

1.3. POTANSİYEL MÜŞTERİ/ÜRÜN VE HİZMET ALICISI

RTG tüzel kişi müşterilere hizmet vermekte olup, potansiyel Müşteri kategorisinde tüzel kişi müşterilerin yetkilileri ve çalışanlarına ait verileri işleyebilecektir. Aşağıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, Kişisel Verilerin detayları Açık Rıza Metninde belirtilen Açık Rızanıza dayalı olarak işleyebilecektir. Anılan Kişisel Veriler, İlgili Kişilerin talep ve başvuruları, kart vizit paylaşımı, e-postalar, yazılım programlar, sözleşmeler, elektronik formlar, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Alt Başlıklar ve Açıklamalar İşleme Amacı Hukuki sebep
Kimlik Ad, soyadı, İletişim Faaliyetleri, Mal/Hizmet Satış Süreçleri; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçleri; Talep/ Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi *Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

*Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması * Açık Rıza

İletişim Telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi
İşlem Güvenliği İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adresi bilgileri. İletişim Faaliyetleri; Mal/Hizmet Satış Süreçleri; Talep / Şikayetlerin Takibi; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

1.4. ÇALIŞAN ADAYI AÇISINDAN

Çalışan adaylarına ait Kişisel Veriler RTG’na e-posta aracılığıyla gönderilen özgeçmişler ile Özel İstihdam Büroları (İŞKUR, Kariyer.net vb.), diğer mecralar (LinkedIn vb.) ve çalışan adaylarının beyanları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Alt Başlıklar ve Açıklamalar İşleme Amacı Hukuki sebep
Kimlik Ad, soyadı, TCKN, Doğ. Tarihi & Yeri, Medeni hali Çalışan Adayı/Stajyer Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçleri; Mülakat Süreçleri; İletişim Faaliyetleri *İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, *Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması
İletişim cep telefonu numarası, e-posta adresi, iletişim adresi
Özlük Bilgileri Askerlik durumu, referans bilgileri, özgeçmiş bilgileri, Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçleri; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; Mülakat Süreçleri; Sözleşme Süreçleri; ücret politikası, *Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, *İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, * Referans için Açık Rıza
Mesleki deneyim Eğitim/Çalışma Geçmişi, Diploma/ Yabancı Dil/ Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi
Sağlık Bilgileri Engellilik durumu, kan grubu Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçleri; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar dahilinde işlenecektir.

 

1.5. ZİYARETÇİ AÇISINDAN

Ziyaretçilere ait Kişisel Veriler beyan ve ziyaretçi defterine düşülen kayıtlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Alt Başlıklar ve Açıklamalar İşleme Amacı Hukuki sebep
Kimlik Ad, soyadı, imza Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçleri; İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması; Mülakat Süreçleri; İş Faaliyetleri; Sözleşme Süreçleri; İletişim Faaliyetleri *İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, *Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması
Fiziksel mekân güvenliği Giriş çıkış kayıt bilgileri Fiziksel Mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetleri, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi *İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Görsel & işitsel kayıt bilgileri Kamera kaydı

 

1.6. ÇEVRİMİÇİ KULLANICILAR

Çevrimiçi kullanıcılara ait Kişisel Veriler internet uygulamaları bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve İlgili Kişilerce beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi Alt Başlıklar ve Açıklamalar İşleme Amacı Hukuki sebep
İşlem Güvenliği İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adresi bilgileri İletişim Faaliyetleri; Mal/Hizmet Satış Süreçleri; Talep / Şikayetlerin Takibi;

Bilgi Güvenliği süreçleri,

Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi

*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR & AKTARMA AMACI

2.1. Yurtiçi aktarım

RTG tarafından işlenen ilişkin Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde, aşağıda belirtilen amaçlarla, yine aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir;

 • Maddede sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara, hissedarlara, grup şirketlerine,
 • Mali, hukuki ve teknik denetim yapılması için denetim firmalarına,
 • Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmek zorunluluğu nedeniyle hukuk, mali ve vergi danışmanlarına,
 • Kanuni zorunluluk kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hakkın tesisi, korunması kapsamında noter ve yargı mercilerine,
 • Ticari ve mali faaliyetlerin yürütülmesi için bankalara,
 • Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla üst işverene,
 1. Kanun kapsamında ve veri işleyen ile sözleşme yapmak suretiyle ve sözleşme kapsamında veri işleyene,
 2. Ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarına,
 3. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında çalışanların iş seyahatlerinin planlanması amacıyla seyahat acentelerine, otellere, havayolu şirketlerine,
 4. Ürün ve hizmet alımı nedeniyle tedarikçilere ve tedarikçi çalışanlarına,
 5. Hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara,
 6. Ticari ve mali faaliyetlerin yürütülmesi için sigorta şirketlerine,
 7. Ürün ve hizmet teslimi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla müşteriye,
 8. RTG adına Kişisel Veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek alınan hizmet sağlayıcılarına,
 9. Hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara,

Açık Rıza veren İlgili kişiler için pazarlama, tanıtım, iş geliştirme amacıyla İYS’ne, entegratör firmalara.

2.2. Yurtdışına Aktarım

RTG tarafından Kişisel Veriler, Kanunu’nun 4.maddesinin 2.fıkrasındaki ilkelere göre Açık Rızanın varlığı halinde, yine Kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasında ve Kanunun 6.maddesinin 3.fıkrasında yer alan şartların varlığı halinde Açık Rıza olmaksızın Kanunun 9.maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Veriler; RTG faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtdışında bulunan ve RTG’na hizmet sunan iş ortaklarına, tedarikçilere, grup şirketi ve hissedarlara, RTG adına Kişisel Veri işleyen yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek alınan hizmet sağlayıcılarına, Kanun’un 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Veriler; talep ve başvurular, kart vizit paylaşımı, e-postalar, yazılımlar, sözleşmeler, elektronik formlar, bir toplantı veya etkinliğe katılma, basılı formlar, hizmet alınan istihdam sağlayıcılar, gönderilen özgeçmişler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler gibi muhtelif yollardan, işbu Aydınlatma Metninde yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ve sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle RTG veya RTG tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenmektedir.

4. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

4.1. Kişisel Verisi işlenen İlgili Kişi RTG’na başvurması halinde 6698 sayılı yasanın 11.maddesinde yer alan aşağıda yazılı hakları kullanabilir.

 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel Verilerini aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verilerin düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile Kişisel Verilerin silinmesi veya yok edilmesi talep edildiğinde, bu durumun Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde bu zararın giderilmesini talep etme

RTG’nun, gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli süreler ile saklaması söz konusu olup; İlgili Kişinin Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemesi halinde bu talep RTG tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında Kişisel Veriler RTG tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

4.2 İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI USULÜ

4.2.1. İlgili Kişiler haklarını aşağıdaki yöntemlerden biri ile başvurabilirler:

 • İlgili Kişiler runibex.com/kvkk internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurup ıslak imzalı olarak şahsen kimliklerini tespit edecek belgelerle birlikte, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Ata2/ATSH Sit. B2 Blok No:6/61-62, Ataşehir İstanbul adresine bizzat başvurarak,
 • İlgili Kişiler , runibex.com/kvkk internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurup ıslak imzalı olarak noter aracılığı ile Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Ata2/ATSH Sit. B2 Blok No:6/61-62, Ataşehir İstanbul adresine iletilmesi yolu ile
 • İlgili Kişiler, runibex.com/kvkk internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurarak 1.maddede bildirilen belirtilen kayıtlı elektronik posta adresi veya RTG sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması yolu ile başvuru yapabilir. Başvuruda aşağıdaki bilgi/belgelerin bulunması zorunludur;

√ Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

√ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.K.N., yabancılar için uyruğu, pasaport no veya varsa kimlik numarası,

√ Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

√ Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

√ Vekil ile başvuru yapılıyorsa özel yetki içerir vekaletname

√ Talep konusu

√ Başvuruya, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

4.2.2. RTG, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen İlgili Kişiye, yine Kanun’da öngörülen şekilde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve azami otuz (30) gün içerisinde cevap verecektir. İlgili Kişi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için İlgili Kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

4.2.3. İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.)

4.2.4. RTG, başvuruda bulunan kişinin Kişisel Veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

4.2.5. RTG talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde RTG tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun RTG’nun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.